Sjas

Servei Jove d’Atenció a les Sexualitats

Intersex

Saps què significa la lletra I de les sigles LGTBIQA+?

La lletra I sembla ser la més desconeguda de totes les lletres que conformen les sigles LGTBI.

La I fa referència a la Intersexualitat o, millor dit, les Intersexualitats, en plural, ja que aquesta denominació alberga una gran diversitat de cossos i de realitats en si mateixa. Les persones Intersex tenen característiques corporals que no encaixen en el sistema sexual binari establert, és a dir, no encaixen en els patrons normatius del que és el sexe masculí o el sexe femení.

Les característiques dels cossos Intersexuals poden ser molt variades i alguns exemples són:

  • Que els genitals no siguen com els genitals masculins o femenins típics i tinguen aparença intermèdia entre aquests.
  • Que una persona es desenvolupe amb característiques externes femenines, mentre que els seus cromosomes sexuals siguen XY i tinga testicles dins el cos.
  • Que els cromosomes siguen XX i tinga genitals externs masculins.
  • Altres característiques.

Aquestes diversitats corporals s’han anat diagnosticant com a anomalies, síndromes, patologies, etc. Quan una criatura naix amb genitals que no encaixen en el patró de mascle o femella, es fan intervencions quirúrgiques per a intentar assimilar el seu cos a què se suposa que hauria de ser.

Ens trobem així amb una llarga història de mutilacions genitals, castracions, etc. i, en definitiva, una història de violència exercida als cossos de les persones Intersex.

És important recalcar que les intervencions dels genitals es fan amb un únic objectiu estètic, amb el propòsit que semblen una vulva o un penis estàndard, i no s’ha tingut en compte respectar la sensibilitat i la capacitat de sentir plaer dels cossos.

Així, una de les principals reivindicacions de l’activisme Intersex és que no es facen intervencions en la infantesa, quan les persones no tenen encara capacitat de decisió

Prou de patologitzar els cossos i sotmetre’ls a tractaments no consentits i que no són necessaris.

A la medicalització dels cossos, cal sumar el secretisme amb el qual s’han abordat sempre les intersexualitats i que resulta en la invisibilitat dels cossos intersexuals. Una altra de les reivindicacions que es fa des de l’activisme, és trencar amb aquest silenci i visibilitzar els seus cossos com a normals i desitjable.

Més informació:

Si vols llegir més sobre el tema, et recomanem l’article “La revolución intersex será íntima, social, y política” de Pikara magazine.

També trobaràs molta informació i altres recursos a Instagram de “y de intersex”.

Pots veure també el teaser del curtmetratge “Se receta silencio” . Esperem que prompte estiga en obert a les plataformes digitals per a veure’l íntegrament.