Sjas

Servei Jove d’Atenció a les Sexualitats

Condicions d'ús

Aquesta pàgina web ha estat dissenyada per l’entitat LA NATURADORA SL, Carrer dels Margenadors Núm. 9, Benissa, Alacant, CP 03720, Espanya, per a donar a conéixer els serveis oferts, amb finalitats merament informatives, així com per a la recepció de possibles clients, contactes comercials i demandes de feina.

La web conté continguts elaborats per les titulars d’aquesta, i aquests podrien no reflectir l’actualitat més recent, per la qual cosa en qualsevol moment aquests continguts podran ser modificats i/o substituïts per uns de nous, sense notificació prèvia, ni cap responsabilitat.

Els continguts de la web no poden ser considerats, en cap cas, com a substitutius d’assessorament legal, ni de cap altre tipus d’assessorament. No existirà cap mena de relació comercial, professional, ni cap mena de relació d’una altra índole amb els professionals que integren la web pel sol fet de l’accés per part dels usuaris.

Aquesta web no garanteix ni la rapidesa ni la no interrupció. Així mateix, la titular de la web i col·laboradores, tampoc podran ser considerades responsables per qualsevol dany derivat de la utilització d’aquesta web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

Encara que posem tots els mitjans possibles per a la seguretat del lloc web, no es garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que pogueren causar danys o alteracions al sistema informàtic, als documents electrònics o als fitxers de l’usuari d’aquest lloc web. En conseqüència, no es respon pels danys i perjudicis que aquests elements puguen ocasionar a l’usuari o a tercers.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual de la pàgina www.serveijove.org, el seu codi font, disseny, estructures de navegació i els diferents elements continguts són titularitat de LA NATURADORA S.L., a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, d’acord amb la legislació espanyola i la unió europea aplicable.

El portal de LA NATURADORA S.L., les pàgines que comprén i la informació o elements continguts a les mateixes, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, programes informàtics, així com logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals LA NATURADORA S.L. són titulars o legítimes llicenciatàries.

Continguts

Es facilita a través d’aquesta Web informació sobre serveis destinats a coneixement públic que en tot cas se subjectaran als termes i condicions expressament detallats a cada moment i que són accessibles des d’aquesta pàgina Web, els quals se subjectaran a les diferents disposicions legals d’aplicació.

Accés i ús

L’accés, navegació i ús d’aquesta web, confereix la condició d’Usuari, per la qual cosa s’accepten, des que s’inicia la navegació per aquesta, totes les Condicions que es troben establertes, així com les modificacions ulteriors, sens perjudici de l’aplicació de les disposicions legals corresponents de compliment obligat.

L’usuari assumeix la responsabilitat d’un ús correcte a la web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • Fer un ús adequat de la web per fer consultes i compres de productes legalment vàlides.
  • No fer cap compra falsa o fraudulenta. Si es considera qualsevol operació d’aquesta índole, podria ser anul·lada per LA NATURADORA SL, i s’informaria les autoritats pertinents.
  • Facilitar dades veraces i lícites.

L’Usuari declara ser més gran de 18 anys i tenir capacitat legal per celebrar contractes a través de la web.

Tant l’accés a aquesta pàgina web, com l’ús que es puga fer de la informació i els continguts inclosos en aquesta, serà de l’exclusiva responsabilitat de qui ho faça.

Les condicions d’accés a aquest Web estaran supeditades a la legalitat vigent i els principis de la bona fe i ús lícit per part de l’usuari, quedant prohibit amb caràcter general qualsevol mena d’actuació en perjudici de LA NATURADORA S.L..

Es considerarà terminantment prohibit l’ús de la present pàgina web amb finalitats il·legals o no autoritzades.

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent-hi tota mena de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol classe de suport i mitjà, de les obres abans esmentades, creacions i signes distintius sense autorització prèvia i expressa dels seus respectius titulars. L’incompliment d’aquesta prohibició podrà constituir infracció sancionable per la legislació vigent.

No obstant això, pel vostre compte i risc, l’usuari podrà descarregar o realitzar còpia d’aquests elements exclusivament per al seu ús personal, sempre que no infringisca cap dels drets de propietat intel·lectual o industrial de LA NATURADORA S.L., ni els altere totalment o parcialment. En cap cas, això no significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat de LA NATURADORA S.L..

Queda prohibit, excepte en els casos que ho autoritze expressament LA NATURADORA S.L., presentar les pàgines de LA NATURADORA S.L., o la informació continguda en elles sota frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d’una altra persona, empresa o entitat.

Responsabilitat

LA NATURADORA S.L. no es fa responsable en cap concepte per cap mena de dany que pogueren ocasionar els Usuaris a la present pàgina Web, o a qualsevol altra, per l’ús il·legal o indegut d’aquesta, o dels continguts i informacions accessibles o facilitades a través seu. L’usuari quan accedeix a la web, ho fa pel seu propi compte i risc.

Servei

LA NATURADORA S.L. es reserva el dret de suspendre l’accés a la seua pàgina web, sense avís previ, de forma discrecional i temporal, per raons tècniques o de qualsevol altra índole, podent així mateix modificar unilateralment tant les condicions d’accés, com la totalitat o part dels continguts que s’hi inclouen.

Generals

Per a tota qüestió litigiosa o que incumbisca a la Pàgina Web de LA NATURADORA S.L., serà d’aplicació la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús d’aquesta pàgina Web, els Jutjats i Tribunals del domicili de l’usuari. L’accés a la pàgina web de LA NATURADORA S.L. implica l’acceptació de totes les condicions expressades anteriorment.

Hiperenllaços

Els hiperenllaços que es pogueren contenir al lloc web de LA NATURADORA SL podrien dirigir a pàgines web de tercers. LA NATURADORA SL no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que pogueren aparéixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre LA NATURADORA SL i les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es troben.